รับรองแขกโรงแรมรอยัล เพรสซิเดนท์ Royal President Hotel by KHG

ขอขอบคุณทางโรงแรมรอยัล เพรสซิเดนท์ Royal President Hotel by KHG ที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการรถของ GB Limousine มั่นใจในบริการจากเรา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อแสดงความห่วงใยและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของทางโรงแรมเมื่อต้องเดินทางในวิกฤตการณ์นี้ . We would like to express our appreciation for your trust in GB Limousine as an excellent safe and germ-free service to show your care and ensure the guests’ safety during this unprecedented time. . 𝐆𝐁 𝐋𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 . 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐭 https://gblimousine.net/product-category/package/ . 𝐖𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐈𝐒𝐄, 𝐘𝐎𝐔 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐑𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 . 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝟐𝟒/𝟕, 𝟑𝟔𝟓 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮) Tel +66 2 821 5991 Email: booking@ground-business.com Facebook Message Link : m.me/gblimousin
Top